Jafnlaunastefna

Tilgangur og markmið

Jafnlaunakerfi Bakarameistarans ehf. byggir á staðli ÍST85:2012 á grundvelli 7. gr. laga nr. 150/2020 um jafnlaunavottun. Tilgangur og markmið jafnréttisstefnu Bakarameistarans ehf. er að stuðla að jafnrétti allra kynja í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt þeirra og að fylgja þeirri meginreglu að greidd séu sambærileg laun fyrir sömu eða jafnverðmæt störf og að kjör séu ætíð ákveðin út frá sömu forsendum, þannig að enginn kynbundinn launamunur sé til staðar hjá Bakarameistaranum ehf. 

Umfang

Stefnan nær til alls starfsfólks Bakarameistarans ehf.

Jafnlaunastefnan

Bakarameistarinn ehf. leggur áherslu á jafnrétti kynjanna og að nýta til jafns styrkleika alls starfsfólks þannig að hæfileikar og færni alls mannauðs njóti sín sem best og er það skjalfest með stefnu þessari. Stefna Bakarameistarans ehf. er að vera vinnustaður þar sem öll eru metin að verðleikum eftir hæfni og frammistöðu og að öll hafi jöfn tækifæri til þess að axla ábyrgð og sinna verkefnum óháð kyni.

Bakarameistarinn ehf. fylgir lögum, reglum og samningum sem snerta jafnréttismál og gilda á hverjum tíma.

Meginmarkmið í jafnréttismálum eru:

  • að greiða öllum kynjum sömu kjör fyrir sömu jafn verðmæt störf,
  • að vera vinnustaður þar sem öll kyn eiga jafna möguleika bæði til starfs en líka til þróunar í starfi,
  • að vera vinnustaður þar sem öll kyn njóta sömu tækifæra til starfsþjálfunar og fræðslu,
  • að vera vinnustaður sem finnur leiðir til samræmingar á fjölskyldu- og atvinnulífi starfsfólks
  • og að vera vinnustaður þar sem ekkert ofbeldi er liðið, hér undir fellur meðal annars kynbundið/kynferðislegt ofbeldi/áreiti.

 

Innleiðing og rýni

Framkvæmdastjóri er eigandi jafnlaunakerfisins. Framkvæmdastjóri ásamt lögfræðingi ber ábyrgð á rekstri jafnlaunakerfisins, þ.e. skjalfestingu, innleiðingu, umbótum og framkvæmd ásamt því að sjá til þess að stefnunni og jafnlaunakerfinu í heild sé viðhaldið, það rýnt og endurskoðað. Þá ber Framkvæmdastjóri ásamt lögfræðingi ábyrgð á að rýni á árangri jafnlaunakerfisins sé framkvæmd árlega og að brugðist sé við ef þarf. Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á að öll gögn sem rýna á liggi fyrir þegar kemur að árlegri rýni.

Stjórnendur Bakarameistarans ehf. skuldbinda sig til að framfylgja og bera sameiginlega ábyrgð á að viðhalda stöðugum umbótum á öllum þáttum jafnlaunakerfisins.

Gildir frá 2024-2027.

Hafir þú einhverjar athugasemdir eða fyrirspurnir vegna jafnlaunastefnunnar þá getur þú smellt hér